Les Colònies de gats, harmonitzen la convivència i eviten conflictes entre els gats de carrer i les persones.

A les Colònies de Gats, s'aplica el programa CER, (Captura-Esterilització-Retorn), és un sistema, que consisteix en atrapar els gats mitjançant gàbies-trampa, portar-los a un centre veterinari, per esterilitzar-los i marcar-los amb un tall a l'orella per a la seva identificació sobre el terreny (els mascles a l'orella esquerra i les femelles a l'orella dreta), per controlar la natalitat dels gats a la colònia.

L'esterilització, lluny de perjudicar els gats, soluciona molts problemes conductuals. Desapareixen els marcatges, les baralles i miols propis de les èpoques de cel... D'aquesta manera tant els detractors com els amants dels gats, se senten satisfets.